ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ - ПЕРНИК

 

Открийте последна информация за нашите дейности и свободните зали под наем.

 

 

 

 

Разберете повече за Центъра ни за обучение и предлаганите курсове в него

 

 

 

ntspk@abv.bg